Prelegenci

Poznaj naszych prelegentów i panelistów

Poznaj naszych prelegentów i panelistów

Bradley Schurman
Bradley Schurmanzałożyciel
The Super Age

Futurysta w dziedzinie demografii i opiniotwórca w obszarze długowieczności. Założyciel The Super Age - globalnej grupy liderów zmiany, która oferuje profesjonalne usługi doradztwa biznesowego, mające na celu wsparcie organizacji w reagowaniu na zmiany demograficzne oraz wykorzystywanie potencjału coraz starszej i zróżnicowanej pokoleniowo populacji. Współautor przełomowego raportu AARP "Aging Readiness and Competitiveness Report". Bradley zbudował swoją reputację, pomagając wiodącym organizacjom zrozumieć coraz starszy i zróżnicowany pokoleniowo świat. Wyjaśnia, w jaki sposób zmieniające się dane demograficzne i kolizja megatrendów spadku liczby urodzeń i wzrostu długowieczności zmieniają normy społeczne i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Autor książki: "The Super Age: Decoding our demographic destiny". 

prof. Paweł Wojciechowski
prof. Paweł WojciechowskiPrzewodniczący Rady Programowej
Instytut Finansów Publicznych

Od kilku lat jest również dyrektorem w londyńskiej Whiteshield,  koordynatorem korytarza transportowego Ren-Alpy w strukturach UE oraz profesorem we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W latach 2006-2022 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, doradcy premiera, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD głównego ekonomisty ZUS oraz głównego ekonomisty Pracodawców RP. W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska S.A., a wcześniej prezesem innych spółek rynku finansowego, dyrektorem oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A. oraz kierował projektami UNDP i USAID. W różnych okresach swojej kariery wykładał gościnnie na uniwersytetach Harvarda, John Carroll i Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył ekonomię na John Carroll University. Absolwent studiów doktoranckich na Case Western Reserve University. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Marzena Rudnicka
Marzena RudnickaPrezeska
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Fundatorka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej.

  • Członkini Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

  • Członkini Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.

  • Członkini Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów

  • Stała jurorka w międzynarodowym konkursie Silvereco.org oceniająm oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta

  • Współautorka książki „Marketing generacji silver” (2020)

Renata Rybarczyk
Renata RybarczykDyrektorka biura wsparcia sprzedaży
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii w Zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w branży FMCG i konsultingu w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz PR.

 

Obecnie pełni funkcję Dyrektorki Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas. Działa aktywnie m. in. w zakresie inicjatyw realizowanych przez Lokalnych Ambasadorów Banku oraz rozwoju dostępności placówek, usług i produktów bankowych dla Klientów z grup wrażliwych m.in. osób z niepełnosprawnościami.

Milena Górecka
Milena GóreckaNaczelnik Wydziału Kampanii Edukacyjno – Informacyjnych w Departamencie Polityki Konsumenckiej
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Absolwentka Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiów Podstawy Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego i ochrony konsumentów zdobywała w spółkach telekomunikacyjnych oraz organie regulacyjnym. Od 10 lat związana z Departamentem Polityki Konsumenckiej UKE, gdzie kreowała standardy obsługi klienta, kierowała procesem interwencyjnym i wdrażała pozasądowe rozwiązywanie sporów na rynku telekomunikacyjnym.

 

Obecnie kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację strategii Prezesa UKE w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych konsumentów. Odpowiada za wdrożenie i realizację flagowych kampanii UKE: Klikam z głową, Koduj z UKE, Wiem, co podpisuję, J@ online.

 

Autorka licznych artykułów i poradników dot. praw i obowiązków konsumentów, ochrony danych, bezpieczeństwa w sieci, technik komunikacji i nowych technologii. Liderka projektu Prosto po Polsku z UKE i Ekspert radzi. Edukatorka z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów i szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Robert Gwiazdowski
Robert GwiazdowskiEkspert
Centrum im. Adama Smitha

Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

 

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.

Anna Streżyńska
Anna Streżyńskaprawnik, ekspert w dziedzinie cyfryzacji i regulacji
MC2 Innovations

W latach 2015-2018 pełniła funkcję Ministra Cyfryzacji w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, tworząc i wprowadzając program cyfryzacji administracji publicznej w Polsce.

 

W latach 2006-2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE, w której to roli doprowadziła do znaczących obniżek cen usług telekomunikacyjnych, upowszechnienia dostępu do internetu, szeregu istotnych działań chroniących konsumenta na rynku telekomunikacji a także powstania regulacji przeciwdziałającym praktykom monopolowym na tym rynku.

 

Obecnie prezes firmy technologicznej MC2 Innovations .

     

Jérôme Pignez
Jérôme Pignezzałożyciel firmy ON MEDIO i portalu Silver Economy
SilverEco.fr

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie starzenia się społeczeństwa, technologii autonomii i srebrnej gospodarki. Był członkiem jednej z grup roboczych ds. srebrnej gospodarki przy Ministerstwie ds. Osób Starszych i Samodzielności we Francji, której powierzono misję dokonania bilansu podmiotów działających w tym sektorze srebrnej gospodarki w Europie.

 

Za pośrednictwem swojej firmy ON-MEDIO, Jérôme PIGNIEZ wspiera i doradza różnym firmom ze srebrnego  sektora. Jest organizatorem SilverNight, najważniejszego w Europie wydarzenia w branży, podczas którego przyznawane są międzynarodowe nagrody SilverEco i Ageing Well.

     

Mateusz Walczak
Mateusz WalczakEkspert ds. Strategii Customer Experience
ORANGE POLSKA

Odpowiada za kreowanie, opracowywanie i ocenianie kierunków rozwoju CEX B2C w Orange Polska.

 

Regularnie realizuje analizy badań konsumenckich i przygotowuje w oparciu o nie rekomendacje dla organizacji. Dba o proaktywne proponowanie wdrożeń, które ułatwiają życie Klientów Orange i nadzór nad ich skutecznym wdrożeniem.

 

Jednym z tematów zajmujących szczególne miejsce w jego sercu są działania Orange dla Seniora. W ich ramach koordynuje współpracę Obsługi, Marketingu i Komunikacji we wdrażaniu rozwiązań pomagających seniorom czuć się w Orange bezpiecznie.

Izabela Szostak-Smith
Izabela Szostak-SmithZastępczyni Burmistrza Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy

Odpowiedzialna w zarządzie m.in. za ochronę środowiska, rozwój przedsiębiorczości i kontakty z mieszkańcami. Ściśle współpracuje także Radą Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe. Wrażliwa na wykluczenie społeczno-cyfrowe ludzi starszych. W swojej pracy wykazuje się empatią i zrozumieniem innych ludzi, aktywnie angażuję się w działania międzypokoleniowe.

 

Łatwo nawiązuje kontakty, także na arenie międzynarodowej (działa np. w kwestii Ogrodów Polsko-Niemieckich w Alei Wedla). Wszechstronnie wykształcona, współautorka książki prof. Ewy Łętowskiej dotyczącej praw konsumenckich.

Wojciech Kowalczyk
Wojciech KowalczykZastępca Dyrektora
Biuro Reklamy TVP S.A.

Odpowiada za komunikację i rozwój produktów. Współtwórca i pomysłodawca książki „Marketing generacji silver”, pierwszego kompleksowego opracowania tematyki senioralnej w marketingu. Jest współtwórcą branżowego serwisu ScreenLovers oraz współorganizatorem konferencji VideoWars by ScreenLovers. Związany również z branżą online, jest członkiem Rady Nadzorczej IAB. W mediach od 18 lat. W przeszłości związany z OMD Poland, Atmedia oraz Viasat.

dr Barbara Frątkacz-Rudnicka
dr Barbara Frątkacz-RudnickaKonsultant ds. badań i członek Zarządu
4P

W badaniach marketingowych pracuje od 1992r. (Demoskop 1992-1998, IPSOS-DEMOSKOP 1998-2002). Od 2003r. współzałożycielka i członek zarządu firmy badawczej 4P research mix. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (197 r.) i jego wieloletni pracownik (1979- 2007r.). Jako stypendystka Fulbrighta studiowała zachowania konsumenckie na Uniwersytecie Wisconsin w USA (1990/1991). Specjalizuje się w badaniach segmentacyjnych, komunikacji marketingowej  (w tym metodą analizy semiotycznej), eksploracji potrzeb i zachowań konsumentów oraz w analizie trendów konsumenckich. Wiele uwagi poświęciła grupom konsumenckim: wybranym pokoleniom, dzieciom, ludziom starszym (autorka cyklicznego badania 4P: „Polski konsument 50+”). Od 10 lat opracowuje raporty syndykatowe 4P na temat trendów konsumenckich: makro-trendy i mikro-trendy konsumenckie, trendy w dizajnie opakowań, trendy w rodzinie, trendy w finansach, trendy wellness, konsumenckie trendy post-pandemiczne. Publikuje i prezentuje na konferencjach na tematy związane z marketingiem i badaniami konsumenckimi.

Anna Mazarant
Anna MazarantResearch Innovation Director
4P

Od 17 lat zajmuje się badaniami marketingowymi; ma doświadczenie w prowadzeniu projektów jakościowych oraz jakościowo-ilościowych – zarówno w agencji badawczej, jak i po stronie Klienta. Prowadzi strategicznie projekty związane z pozycjonowaniem, tworzeniem innowacji produktowych i usługowych; konsultuje badania realizowane przez zespoły badawcze w 4P. Zajmuje się wdrażaniem wyników do organizacji, prowadzi warsztaty implementacyjne, kreatywne, ideacyjne. Pracuje w nurcie service design.  Jest certyfikowanym trenerem metody Lego Serious Play®

Ewa Sobiech
Ewa SobiechManager People Engagement and Inclusion & Diversity
Philip Morris International

Komunikacja Wewnętrzna / Zaangażowanie Pracowników / Employer Branding / Adwokatka tematów Inkluzywności i Różnorodności/ Wierzy w Dialog Pokoleń i Siłę Kobiet

 

Wspólnie z zespołem tworzy i realizuje strategie oraz działania w obszarach zaangażowania pracowników, komunikacji wewnętrznej, budowania marki pracodawcy. Ambasadorka inkluzywności, równości szans i różnorodności. Działa na podstawie opinii pracowników. Ewa to angażująca liderka, o wielkim sercu i pasji do ludzi, umiejąca sprawnie przełożyć obrane strategie na rzeczywiste działania w szczególności w świecie VUCA, dla której klient wewnętrzny i zewnętrzny jest zawsze na pierwszym miejscu. Uważnie słucha, myśli nieszablonowo. Ma ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w różnych korporacjach. Zanim dołączyła do branży tytoniowej, przez wiele lat związana była z sektorem finansowym, gdzie wspierała działania komunikacyjne związane z fuzjami oraz przejęciami, a także ofertami publicznymi akcji. Prywatnie – mama Antka i Oli.

dr hab. Jacek Wasilewski
dr hab. Jacek Wasilewski
Narrative Impact

konsultant procesów komunikacji i ich projektant.  Zajmuje się kwestiami komunikacyjnymi od poziomu strategii po efekty oddziaływania konkretnych komunikatów na audytoria. Jego badania naukowe dotyczyły poziomu narracji o organizacji, a także emocjonalnych reakcji na komunikację, problemów postrzegania  sprawiedliwości wynagrodzeń i modeli skutecznej komunikacji w tym zakresie, projektowania właściwego znaczenia komunikacji, wiarygodności informacji, języka dominacji i języka inkluzywnego. W obszarze inkluzywności prowadził warsztaty dla mediów (ogólnopolskie telewizje i dzienniki), instytucji publicznych, a także korporacji międzynarodowych. Jego książki dotyczą główni zagadnień językowych: Retoryka dominacji (2006), Instrukcja obsługi tekstu (2011), Opowieści o Polsce. Retoryka narracji (2012), Mała książeczka o współpracy (2021), a artykuły naukowe – zwłaszcza pisane z Agatą Kostrzewą – zaufania, poczucia sprawiedliwości, oraz przystępności tekstu.

Katarzyna Bieniek
Katarzyna BieniekEkspert ds. rynku pracy
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Certyfikowana trenerka i konsultantka biznesu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w biznesie, gdzie na stanowiskach managerskich tworzyła i zarządzała zespołami. Prowadzi projekty szkoleniowe i audytowe. Specjalizuje się w tematyce zarządzania wiekiem (zespoły międzypokoleniowe, przekazywanie wiedzy) oraz obsługi dojrzałego klienta.  W swojej pracy skupia się na budowaniu dojrzałych, efektywnych zespołów w obliczu wyzwań, jakie przed organizacjami stawia demografia. Dotychczas współpracowała z wieloma branżami; z organizacjami z sektora publicznego i prywatnego. Ma również bogate doświadczenie w tworzeniu narzędzi i rozwiązań dla branż i poszczególnych firm, przy współudziale osób starszych.

Prof. Piotr Szymański
Prof. Piotr SzymańskiMD, FESC, Dyrektor Biura Medycznego
PZU Zdrowie

Kardiolog kliniczny i specjalista obrazowania interwencyjnego, specjalizujący się w opiece nad pacjentami z wrodzonymi/strukturalnymi chorobami serca. Profesor zwyczajny nauk medycznych. Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

 

Przewodniczący (Chairperson)  Regulatory Affairs Committee Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Członek Healthcare Providers Working Party Europejskiej Agencji Leków, obserwator Medical Devices  Coordination Group Komisji Europejskiej, członek wielu międzynarodowych zespołów eksperckich. 

 

Wykładowca na międzynarodowych kongresach naukowych, forach eksperckich, w tym Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Autor ponad 200 publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych, w tym The Lancet, European Heart Journal, Journal of the American College of Cardiology, oraz ponad 50 rozdziałów w międzynarodowych i krajowych podręcznikach medycznych. Zapalony tenisista i sezonowy narciarz. 

Ewa Mróz
Ewa Mróz
Origin Investments

Od zawsze zaangażowana w przedsięwzięcia realizowane w formule współpracy sektorów prywatnego i publicznego oraz w projekty międzynarodowe. Z wykształcenia prawnik. Koordynowała projekty Global Pro Bono w Polsce i w Czechach dla kilku międzynarodowych korporacji. W Origin Investments odpowiedzialna m.in. za relacje z szeroko rozumianym ekosystemem srebrnej gospodarki, w tym z podmiotami publicznymi i non-profit.

Magdalena Szczerbaciuk-Majewska
Magdalena Szczerbaciuk-MajewskaSpecjalistka ds. Edukacji i Wiedzy
InPost

W InPost odpowiada za prowadzenie projektów szkoleniowych oraz wspiera zespół ds. Utrzymania Oferty w dziale Doskonalenia Sprzedaży.

 

Jest szkoleniowcem z kilkuletnim doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń w branży consultingowej oraz w organizacjach pozarządowych.  

Urszula Rogala
Urszula Rogaladziennikarska i prezenterka tv

Dziennikarka, prezenterka, konferansjerka i reporterka zajmująca się m.in. tematyką interwencyjną, społeczną, pomocową, senioralną i medyczną. Prywatnie działaczka społeczna i wolontariuszka związana od 2016 roku ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich zajmującym się samotnymi osobami starszymi. Ma swoją podopieczną 95 letnią Danusię.

 

Od 3 lat udziela się również w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej.

 

dr Elżbieta Ostrowska
dr Elżbieta OstrowskaPrzewodnicząca
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Elżbieta Ostrowska, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, doktor ekonomii. Zawodowo przez wiele lat wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następnie Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Od 2015 roku Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, największej organizacji pozarządowej skupiającej osoby starsze i niepełnosprawne. Prezentuje problematykę senioralną na różnych forach, m. in. w komisjach sejmowych i senackich, na konferencjach, w mediach.

 

Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

Małgorzata Lewandowska
Małgorzata Lewandowskaadwokat

Kancelarię Adwokacką prowadzi od 2015 roku, przedtem przez 10 lat była Asystentem Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca akademicki na Politechnice Warszawskiej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2022 r. zaproszona do współpracy przez Wyższą Szkołę Bankowa w Łodzi. Autorka licznych publikacji książkowych i artykułów w prasie branżowej. 

 

W 2021 roku uznana za Mistrzynię Polskiego LinkedIn przez Forbes Women Polska. Laureatka licznych nagród w tym: Lidera Przedsiębiorczości w 2021 r. i Filarów Polskiego Biznesu 2022 r. przyznawanych przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości oraz prestiżowego wyróżnienia dla Kancelarii: Lidera Usług Prawnych w Polsce w 2022 r.

mec. Krystyna Krzemińska
mec. Krystyna KrzemińskaCzłonek Zarządu
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach (woj. śląskie) b. Prezydent Miasta Świętochłowice, Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Diana Rychter
Diana RychterMenedżerka ds. Badań i Analiz Rynkowych
Nationale-Nederlanden

Badacz rynku z wieloletnim doświadczeniem w projektach lokalnych oraz międzynarodowych, zarówno po stronie agencji badawczych (m.in. Nielsen, IQS) oraz klienta. Certyfikowany moderator warsztatów i projektów w metodologii Design Thinking. Wyróżnienie Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

Katarzyna Czupa
Katarzyna CzupaEkspert ds. komunikacji inwestycyjnej
Nationale-Nederlanden

Analityk rynku finansowego z blisko 10-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym m.in. Analizach Online, Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander). Doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej.

Marcin Jaworski
Marcin JaworskiZastępca dyrektora Biura Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Finansów

Od lat - w różnych rolach - związany z rynkiem finansowym. Obecnie jest zastępcą dyrektora Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów, nadzorującym między innymi obszar edukacji finansowej. Wcześniej, w latach 2016-2021 zajmował się edukacją finansową w biurze Rzecznika Finansowego. Ma również bogate doświadczenia w pracy w szeroko pojętej komunikacji instytucji finansowych, wynikające z pracy w grupie ubezpieczeniowej Warta, Polskiej Izbie Ubezpieczeń czy agencji PR Brandscope. W latach 1998-2010 pracował jako dziennikarz specjalizujących się w tematyce usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna, Dzienniku Ubezpieczeniowym, Gazecie Ubezpieczeniowej i Gazecie Finansowej.Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarstwa uczył się w ramach działalności w Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy „Polis”.

Radosław Obczyński
Radosław ObczyńskiDyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej oraz Ambasador różnorodności
mBank SA.

Od 16 lat ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Współpracował z Komitetem Ekspertów Rady Europy (MONEYVAL), Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) oraz Financial Action Task Force (FATF). Autor publikacji naukowych, prelegent konferencji i studiów podyplomowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Grzegorz Miś
Grzegorz Miśpowiatowy rzecznik konsumentów we Wrocławiu, ekspert
Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila

Grzegorz Miś, prawami konsumenta zajmuje się od 14 lat. Na co dzień powiatowy rzecznik konsumentów we Wrocławiu i członek Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów.

 

Związany ze Stowarzyszeniem Ochrony Konsumentów Aquila, gdzie zajmuje się wprowadzaniem innowacyjnych projektów ułatwiających konsumentom poruszanie się na współczesnym rynku, standaryzacją obsługi konsumenta Seniora i edukacją konsumencką.

dr Antoni Kolek
dr Antoni KolekPrezes Zarządu
Instytut Emerytalny

Doktor nauk społecznych. Doradca podatkowy nr 14348, Of counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.  Doradca Prezesa Pracodawców RP w zakresie ubezpieczeń społecznych. W Radzie Dialogu Społecznego reprezentuje Pracodawców RP w zespole ds. ubezpieczeń społecznych, a także w zespole ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 

 

Autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, m.in. „Polski Ład – praktyczna analiza zmian” (C.H. Beck, 2021) czy „Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów” (Wolters Kluwer, 2021). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Emilia Gawryluk
Emilia GawrylukDyrektor Rozwoju
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, autorka podcastów "Odcienie biznesu"

Praktyczka biznesu i menedżerka z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobywanym w strukturach wiodących międzynarodowych korporacji oraz polskiej spółki giełdowej z branży logistycznej. Jest również konsultantką biznesową, trenerką i coachem. Pracuje z liderami, zarządami i szefami sprzedaży, m.in. moderuje warsztaty strategiczne, projektuje i wdraża modele sprzedażowe, przygotowuje menedżerów i ich zespoły do wdrażania zmian. Uważa, że za sukcesem biznesowym firm przede wszystkim stoją ludzie i jakość przywództwa - to kompetencje menedżerów wpływają na pozycję rynkową firm i przekładają się bezpośrednio na efektywność pracy zespołów oraz to, że ludzie pracują z radością i energia. Wspiera i wierzy w różnorodność. 

 

Stworzyła i prowadzi audycję Odcienie biznesu, w której zaprasza liderów i liderki, przedstawicieli z różnych branż do rozmowy o tym, co obecnie angażuje ich czas i uwagę.

Martyna Strupczewska
Martyna StrupczewskaKierownik ds. ESG
Adamed Pharma S.A.

Menadżerka z ponad 10 letnim doświadczeniem w obszarze CSR, ESG oraz projektów społecznych. W Adamed Pharma odpowiada za raportowanie pozafinansowe, współpracę przy strategicznych projektach CSR oraz ich komunikację. Wspólnie z zespołem koordynuje takie działania jak program Adamed dla Seniora oraz inne aktywności profilaktyczne. Jednocześnie od 6 lat koordynuje program edukacyjno-stypendialny ADAMED SmartUP skierowany do młodzieży zainteresowanej naukami ścisłymi. Entuzjastka współpracy międzypokoleniowej oraz uczenia się przez całe życie.

Sebastian Szade
Sebastian SzadeManaging Partner
Starcom Polska

Związany z agencją Starcom od 2007 roku, od 2017 r. odpowiada za obszar Strategii i Innowacji. Członek jury Effie i Innovations. Prelegent Forum IAB. Współautor publikacji Marketing Generacji Silver oraz autor artykułów branżowych.

 

Zwolennik poszukiwania i wykorzystywania mniej oczywistych źródeł wiedzy nt. człowieka w marketingu. Prywatnie miłośnik retro gamingu, Kresów Zachodnich, zapomnianych filmów i punk rocka.

Katarzyna Fetter
Katarzyna Fetterzałożycielka i prezeska
Fundacja im. Józefa Fettera "Pora na Seniora"

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie pracy w sprzedaży i sourcingu zdobyte w takich korporacjach jak Samsung Electronics Polska, Orange Polska czy Technicolor.  Z wykształcenia ekonomista i marketingowiec. Przez wiele lat z sukcesami wprowadzała na polski rynek nowe produkty technologiczne. Aktualnie w trakcie certyfikacji trenerskiej w Grupie TROP.


Prywatnie aktywna wolontariuszka, działaczka społeczna, członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu w Polsce. Wolne chwile spędza z Seniorami w fundacyjnej Klubokawiarni "Pora na Seniora w Warszawie.

 

W ostatnich latach przeprowadziła akcje pomocowe dla Seniorów w Polsce i zorganizowała  przemarsz oraz jarmark pn. „Pora na Pogodnego Seniora” w ramach Warszawskich Dni Seniora 2022.

 

Prowadzi autorski podcast pt. „60 po 60-tce”, w którym przedstawia inspirujące sylwetki i historie życia Klubowiczów, których poznała w trakcie pracy w fundacji.

Przemysław Broniszewski
Przemysław BroniszewskiCzłonek zarządu
Związek Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych "MOC TV"

Menadżer od ponad 20 lat związany z rynkiem nowych technologii. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek jednoosobowego Zarządu Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych "MOC TV" – organizacji, której celem jest reprezentowanie interesów nadawców telewizyjnych w zakresie badań konsumpcji mediów, a w szczególności mediów telewizyjnych. Zaangażowany w działania operacyjne "MOC TV" od samego początku powstania Związku. Wcześniej był m.in. odpowiedzialny za rozwój Biura Dystrybucji w TVP, a także projekty technologiczne w telekomach (Orange, Plus, T-Mobile). Certyfikowany trener biznesu (House of Skills).

Jacek Tulimowski
Jacek Tulimowskidr n. med.
specjalista Ginekolog-Położnik-Ultrasonolog

Jacek Tulimowski . Przez wiele lat związany z Kliniką Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie. Właściciel  Specjalistycznych Gabinetów Ginekologiczno-Położniczych i Centrum Laseroterapii w Warszawie „Tulimowski&Sterlińska”. Oprócz wykonywania pracy zawodowej od wielu lat zajmuje się propagowaniem wiedzy medycznej w mediach: jest Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika „ Nowy Gabinet Ginekologiczny” , oraz portalu: e-ginekologia.pl, twórcą „ Dr Tulimowski Press Workshops” i „Dr Tulimowski komentuje”, szkoleń dla dziennikarzy zajmujących się problematyką  zdrowotną. Konsultantem i ekspertem Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”,  programów o zdrowiu w TVP, TVN, POLSACIE, WP, programów radiowych RADIO 357, I PR, III PR, RDC, TOK-fm, portali WP.pl, ONET.pl, . Autorem i prowadzącym program „ Dr Tulimowski o Kobietach dla Kobiet „ w Radio BAJKA. Także konsultantem naukowym wielu portali medycznych: „ abcZdrowie”, „Na temat.com.pl”, „ Sekspert”.  W 2020 roku uhonorowany tytułem Przyjaciela Mediów.